The Bridging Link 10 oktober 2013

The bridging linkDonderdag 10 oktober gaat Toby Nieman naar de Business Club The Bridging Link. Een mooie combinatie van golf en netwerken op zijn eigen golfclub Spandersbosch. The Bridging Link komt elke tweede donderdag van de maand bij elkaar.