Wereld Administratie

Ondernemers moeten de ruimte hebben en krijgen om te ondernemen. Met dat uitgangspunt hebben wij WERELD ADMINISTRATIE opgericht.

Wij zijn er voor u als ondernemer. Wij verlenen onze diensten aan ondernemers in het midden- en kleinbedrijf, zowel nationaal als internationaal.

 

 

Onze strategische partners:

Global Accounting

 

Flexoffice Nederland